Бала тууына байланысты бiржолғы мемлекеттiк жәрдемақы алушылардың саны

Қайта қарау