Бастауыш біліммен (түзетілген) қамтудың жынысы бойынша бөліністегі таза коэффициенті

Қайта қарау