Ғылыми дәрежесі бар, ғылым салалары бойынша әйелдер мен ерлердің арақатынасы

Қайта қарау