Қазақстан Республикасы Парламентіндегі (Сенат, Мәжіліс) әйелдердің үлесі

Қайта қарау