15-24 жастағы халықтың жалпы санында экономикада жұмыспен қамтылған халық санының пайызбен өлшенген үлесі

Қайта қарау