Ауыл шаруашылығымен байланысты емес еңбек салаларындағы ақы төленетін жұмыс орындарындағы әйелдердің үлес

Қайта қарау