Йод тапшылығына байланысты аурулармен сырқаттанушылықтың жынысы бойынша бөліністегі деңгейі

Қайта қарау